21-04-2020 r. Wersja do wydruku  

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Od poniedziałku, 20 kwietnia mocą Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzone zostały nieznaczne złagodzenia ograniczeń, nałożonych w związku z epidemią koronawirusa. Jest to pierwszy z czterech etapów, które mają na celu stopniowy powrót do normalności. W szczególności:

-        zniesiony zostaje ogólny zakaz przemieszczania się - oznacza to, że dozwolone jest przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, np. chodzenie na spacery, bieganie, czy jazda na rowerze,

-        osoby powyżej 13. roku życia mogą przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej - należy pamiętać jednak, aby zachowywać dwumetrowy odstęp - wyjątkiem jest sytuacja, w której sprawowana jest opieka nad dzieckiem poniżej 13 roku życia, osobą niepełnosprawną lub kimś, kto nie może poruszać się samodzielnie,

-        otwarty zostaje wstęp do lasów i parków i innych terenów zielonych - wciąż jednak pozostają zamknięte ogrody zoologiczne i place zabaw, a na terenie lasów nie będzie można korzystać z miejsc małej infrastruktury, wiat i miejsc biwakowania,

-        zmieniono zasady handlu - w mniejszych sklepach do 100 m2 powierzchni obowiązuje limit czterech klientów na jedną kasę, jednak jeśli sklep ma powyżej 100 m2 powierzchni, wtedy limit to jedna osoba na 15m2,

-        „Godziny dla seniorów”, czyli możliwość robienia zakupów wyłącznie przez osoby powyżej 65. roku życia między godz. 10 a 12, obowiązują tylko od poniedziałku do piątku,

-        więcej osób może uczestniczyć w uroczystościach religijnych - do tej pory limitem było pięć osób - od poniedziałku obowiązuje zasada, że w obrzędzie może uczestniczyć jedna osoba na każde 15 m2 powierzchni świątyni, przy czym nie wlicza się w to osób, które sprawują kult religijny,

-        również więcej osób będzie mogło uczestniczyć w pogrzebach. Na cmentarzu będzie mogło znajdować się 50 uczestników jednego pogrzebu, nie wliczając duchownych i pracowników zakładów pogrzebowych.

 

Przypominam również, że od 16 kwietnia br. należy bezwzględnie przestrzegać zasady zakrywania ust i nosa w środkach transportu publicznego, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; również w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, sklepach, kościołach.

 

Obowiązek powyższy nie dotyczy osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względu na stan zdrowia, kierują środkiem publicznego transportu zbiorowego, czy też są duchownymi, sprawującymi kult religijny.

 

Jednocześnie informuję, że do końca czerwca br. odwołane zostają wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalno-sportowo-rekreacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne gminy Dolsk i sołectwa łącznie z działalnością świetlic wiejskich.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Barbara Wierzbińska


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.