09-06-2020 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXI Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2019.

6.    Debata nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2019.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,

b)    w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Dolsk w roku 2020,

c)     w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Miranowo”,

d)    w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 27 marca 2020 r., dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.