29-12-2021 r. Wersja do wydruku  

Projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim”

 

 

 

Informujemy, że na terenie powiatów gostyńskiego i śremskiego realizowany jest projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim” nr RPWP.07.01.02-30-0246/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie 4 poniższe kryteria:

-       zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie gmin powiatów gostyńskiego lub śremskiego województwa wielkopolskiego;

-       status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

-       status osoby biernej zawodowo, nie pracującej;

-       ukończone 18 lat.

 

Wsparcie przewidziane w ramach Projektu obejmuje:

-       diagnozę potrzeb i potencjału UP wraz z utworzeniem IŚR i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego i jej monitorowanie;

-       grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych;

-       indywidualne porady prawne, rodzinne lub psychologiczne;

-       grupy wsparcia;

-       szkolenia zawodowe;

-       3-miesięczne staże;

-       pośrednictwo pracy.

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.kes.org.pl a także pod nr tel. +48 500 233 180 (osoba do kontaktu Pani Anna Białka).

 

 

>>> POBIERZ <<<

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.