24-05-2006 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 31 maja 2006 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok,

b)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok,

c)     udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk,

d)     regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk,

e)     górnych stawek opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania Odznaki pamiątkowej „Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk”,

g)     nadania Odznaki pamiątkowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”,

h)     nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa,

i)        nieodpłatnego przekazania majątku.

6.      Interplacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Eugeniusz Mądry


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.