26-07-2010 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2010 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XLVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

b)     emisji obligacji komunalnych,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk,

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dolsk za I półrocze danego roku budżetowego.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.