28-03-2011 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na VI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na VI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 marca 2011 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań przez:

a)     Gimnazjum w Dolsku,

b)     Szkołę Podstawową w Dolsku z filią w Małachowie,

c)     Szkołę Podstawową w Masłowie.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

b)     zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze przetargu,

c)     zbycia nieruchomości położonej w Masłowie w drodze przetargu,

d)     uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrakowa Drzonek – Wieszczyczyn,

e)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 451/3 i 451/24 ,położonych w obrębie ewidencyjnym w Lubiatowo,

f)       zmieniająca uchwałę w podziale gminy Dolsk na obwody głosowania.

g)     zmieniająca uchwałę w sprawię Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011 – 2020.

7.      Zajęcia stanowiska w sprawie zamiaru podjęcia działań mających na celu wstrzymania procedury likwidacji linii kolejowej Mieszków – Śrem.

8.      Interpelacje i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.